נשמת חיים: דברי הספר ותנחומים על פטירות[!] [...] מוהר"ר אברהם דוד [...]; ועץ החיים: בתוך הספר מובא הרבה דברים קדושים מרבינו [...]

מחבר: 
[לנץ, חיים ירוחם בן שמשון משלם פיבוש?]
כותרת: 
נשמת חיים: דברי הספר ותנחומים על פטירות[!] [...] מוהר"ר אברהם דוד [...]; ועץ החיים: בתוך הספר מובא הרבה דברים קדושים מרבינו [...]
מקום פרסום: 
ז'ולקייב
תאריך: 
1841
שפה: