ר' (דוב) בער גינצבורג מילידי בראדי

כותרת: 
ר' (דוב) בער גינצבורג מילידי בראדי
פורסם ב: 
פין, שמואל יוסף, כנסת ישראל: זכרונות לתולדות גדולי ישראל הנודעים לשם בתורתם, בחכמתם, ובמעשיהם, מימות הגאונים עד הדור הזה, 182
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1886
שפה: