ספר דבריו חיים וקיימים: מעגל השנה – ליקוטי הליכות והנהגות ואמרות [...] ממרן בעל אמרי חיים, שנלקטו מתוך מה שזכינו לשמוע מכ"ק מרן אד

מחבר: 
קאהן, שמואל יעקב
כותרת: 
ספר דבריו חיים וקיימים: מעגל השנה – ליקוטי הליכות והנהגות ואמרות [...] ממרן בעל אמרי חיים, שנלקטו מתוך מה שזכינו לשמוע מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
מוציא לאור: 
בהכנת שמעון גרין אריה איינהורן ושמעון שפיצר, מכון אור שבעת הימים דחסידי תולדות אברהם יצחק
מקום פרסום: 
ברוקלין ניו-יורק
תאריך: 
2016
שפה: