תעלומות עין

מחבר: 
ברוך עין
כותרת הפרסום: 
תעלומות עין
מקור פורסם ב: 
הכרמל, שנה 3, חוברת 8 (1876), 421—424
מקום פרסום: 
וילנה
תאריך: 
1876
שפה: 
הערות: 

מכתב ביקורת לשלמה בובר על מהדורת הפסיקתא שלו, המשך למכתב שכבר פרסם ב'הלבנון', שנה 12, גיליון 7 (29.7.1875), 27—28.