אין א גרויסער, פרעמדער שטאט

מחבר: 
שנפר, בר
כותרת: 
אין א גרויסער, פרעמדער שטאט
פורסם ב: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 12, כרך 11, חוברת 52 (607), 27.12.1935, 848
תאריך: 
1935
שפה: 
הערות: 

על ספרו של ישראל אשנדורף, 'אין א גרויסער, פרעמדער שטאט' [בעיר זרה, גדולה]