ראשית השירה העברית בארץ ישראל

מחבר: 
חבר, חנן
כותרת: 
ראשית השירה העברית בארץ ישראל
פורסם ב: 
נבו גידי, מיכל ארבל ומיכאל גלוזמן (ע'), עתות של שינוי – ספרויות יהודיות בתקופה המודרנית: קובץ מאמרים לכבודו של דן מירון, 209—231
מוציא לאור: 
מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, קרית שדה-בוקר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2008
הערות: 

במרכז המאמר שירת נפתלי הרץ אימבר.
בתרגום לאנגלית:
Hever, Hannan, 'The Beginning of Poetry in Eretz Israel', Adler, Eliyana R. and Sheila E. Jelen (eds.), Jewish Literature and History: An Interdisciplinary Conversation, University Press of Maryland, Bethesda, MD 2008, 153-176.