אגרת בקורת : ופתח תשובה באנשי און אשר הרעישו ארץ בשקרותם ... ולהראות לכל צדקת הצדיק ... מוהר"ר יצחק אהרן (עטינגא) סג"ל

מחבר: 
גולדנשטרן, הירש
כותרת הפרסום: 
אגרת בקורת : ופתח תשובה באנשי און אשר הרעישו ארץ בשקרותם ... ולהראות לכל צדקת הצדיק ... מוהר"ר יצחק אהרן (עטינגא) סג"ל
מקום פרסום: 
למברג
תאריך: 
1876
שפה: 
הערות: 

תשובה ל'אגרת פתוחה' מאת שלוחי הקהלות בארץ ישראל בענין כספי החלוקה