זבארזשעריאדע: א נאכט אין די בוקארעשטער קרעטשמעס

מחבר: 
מנגר, איציק
כותרת: 
זבארזשעריאדע: א נאכט אין די בוקארעשטער קרעטשמעס
פורסם ב: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 4, כרך 3, חוברת 5 (4.2.1927), 89
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1927
שפה: 
הערות: 

[זברז'ריאדה: לילה בפונדקים בוקרסטיים]
שיר על בנימין וולף אהרנקרנץ