400 יאהר זינט אין פוילן איז געדרוקט געווארען דאס ערשטע העברעאישע בוך

כותרת הפרסום: 
400 יאהר זינט אין פוילן איז געדרוקט געווארען דאס ערשטע העברעאישע בוך
מקור פורסם ב: 
טיגל זליג (ע'), פוילישע אידען, 3 (1935), 47—49.
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1935
שפה: 
הערות: 

[400 שנה מאז שנדפס בפולין הספר העברי הראשון]
על ראשית הדפוס העברי בקרקוב.

Community: