א רומבלאט ציוניסטישע געשיכטע אין פוילן (צום 50-יאריקן יובל פון דער ציוניסטישער באוועגונג אין טארנאוו)

מחבר: 
שיפר, יצחק
כותרת הפרסום: 
א רומבלאט ציוניסטישע געשיכטע אין פוילן (צום 50-יאריקן יובל פון דער ציוניסטישער באוועגונג אין טארנאוו)
מקור פורסם ב: 
היינט (ורשה), 1934, גיליון 130, 10.6.
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1934
שפה: 
הערות: 

[היסטוריה ציונית [...]בפולין (ליובל החמישים של התנועה הציונית בטרנוב)]

Community: