הבריח התיכון: תודעה קבוצתית בהשכלת מזרח-אירופה

מחבר: 
ברטל, ישראל
כותרת הפרסום: 
הבריח התיכון: תודעה קבוצתית בהשכלת מזרח-אירופה
מקור פורסם ב: 
פיינר שמואל וישראל ברטל (ע'), ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה וספרותה, 149—164.
מוציא לאור: 
מאגנס
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2005
שפה: 
הערות: 

כולל התייחסויות למנדל לפין (152, 158—159), הרץ הומברג (153), יוסף פרל (154, 157, 160) ויעקב שמואל ביק (156).