שונאים - סיפור אהבה? התפתחויות במחקר יחסי הגומלין בין החסידות והההשכלה

מחבר: 
אסף, דוד
כותרת הפרסום: 
שונאים - סיפור אהבה? התפתחויות במחקר יחסי הגומלין בין החסידות והההשכלה
מקור פורסם ב: 
פיינר שמואל וישראל ברטל (ע'), ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה וספרותה, 183—200.
מוציא לאור: 
מאגנס
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2005
שפה: 
הערות: 

כולל התייחסויות לאלימלך וייסבלום מליז'נסק (183), יוסף פרל (185—186, 194, 197), אברהם כהן (186), ישראל פרידמן מרוז'ין (186, 195), רפאל מהלר (188), אפרים זלמן מרגליות (194) ובצלאל שטרן (195).