הרקע ההגותי וההיסטורי של הספרות העברית במזרח-אירופה במאה הי"ט'

מחבר: 
פרידלנדר, יהודה
כותרת: 
הרקע ההגותי וההיסטורי של הספרות העברית במזרח-אירופה במאה הי"ט'
פורסם ב: 
דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך 8, חוברת 10, ירושלים 2000, 187—200
מוציא לאור: 
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2000
שפה: 
הערות: 

כולל התייחסויות לחיבוריהם של יצחק ארטר (189—190, 199), יהושע השל שור (189—190), יהודה לייב מיזס (192—195) ומאיר לטריס (196).
ובנוסח משופר: הנ"ל, בין הלכה להשכלה: מקומן של סוגיות הלכתיות במרקם סוגות ספרותיות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, 2004, 17—34.