פרשנות המקרא בגליציה

מחבר: 
וונדר, מאיר
כותרת: 
פרשנות המקרא בגליציה
פורסם ב: 
מחניים, 4: 'על פרשנות התורה' (כסלו תשנ"ג, 1992), 388—393.
מוציא לאור: 
מרכז ספיר לתרבות ולחינוך יהודי
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1992
שפה: 
נושאים: 
הערות: 

כולל אזכורים לעשרות מחברים, רובם רבנים: אהרן הלפרין מטרמבובלה, דוד בר מרדכי מגיד בברודי, שמואל פלקנפלד מפשבורסק וטרנופול, יצחק הלברשטם מקרקוב, אריה לייבוש הורוביץ מברודי, משה זאב מזוזה, דוד בר מייזליש יליד קוליקוב ורבה של לסק, אהרן לוין מריישא, שלמה חלמא [רפפורט], שמואל שיינדלינגר מסאל
ולבוב, יעקב משולם אורנשטיין מלבוב (388), אהרן משה טויבש משניאטין, יוסף שאול נתנזון, משולם ישכר הורוביץ מסטניסלב, יוסף נחמיה קורניצר מקרקוב, דוד שפרבר, בנימין הלוי מגיד בברודי, צבי הירש הלר מבריגל וברודי, עזריאל גרין ממונקץ', נפתלי חיים נוטמן מסטריזוב, שמואל נחום גסנבויאר מליזנסק, שמואל זנוויל הלר
מפשמישל, שלמה קלוגר (390), יעקב יעקבקא הלפרין מסוקוליבקה (390, 392), זאב וולף גרסטל מיריצ'וב, אליעזר ליפא וייסבלום, שמעון בצלאל ניימן מטורנא וקרקוב, משה אורי קלר מצנז חדש, יעקב מרדכי בומבך מדוברומיל, מאיר צבי הירש זוכמן מקריסנפולי, מאיר אלטר מלבוב, אלימלך וייסלבום מליז'נסק, יוסף תאומים,
קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין מקרקוב, משה הלוי מפשבורסק, צבי הירש מנדבורנה, חיים טירר מצ'רנוביץ, ישעיה יעקב הלוי מקלויז ברודי (390), נתן נטע משינובה, אורי פייבל מדובנקא, יוסף חיים ברוקשטיין מפיסטין, צבי הירש אייכנשטיין מזידיצ'וב, יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא, מרדכי הלפנביין מטרנופול, צבי הירש
מסוקולוב, בנו פנחס אריה מטורקא, יצחק ברב מחנך מירוסלב, יוסף הלוי זינגר סוחר-מורה מדרוהוביץ', אפרים זילבר יצרן טליתות מהורודנקה, משה לנדא, צבי הירש חיות מז'ולקייב ושמואל ולדברג מז'ולקייב וירוסלב, זאב וולף פוהורילס מבוצ'ץ' (391), בן-ציון גסנבויאר מקומרנא, שמואל הלפרין, יצחק שמשון מייזלש-הורביץ, ישכר
בריש דומ"ץ דוברומיל וסנוק, יעקב לורברבוים מליסא, משה טייטלבוים, אברהם דוד ורמן מבוצ'ץ', יצחק אייזיק דומ"ץ זלוצ'וב, אשר זליג לויטרבך הגביר מדרוהוביץ', מרדכי יונה רוזנפלד – מישו"ב שו"ב מאזור פשמישל, ישראל יהודה ניימן ראב"ד קרקוב, חיים קנולר מדפיס ודרשן מפשמישל, אפרים זלמן מרגליות מברודי, פנחס
הורוביץ מפרנקפורט, יצחק יעקב הורביץ אב"ד ירוסלב, מרדכי דרוקר מגיד בסטרי, משה מרדכי שטייגר מרדלוב (392).