Review of the Society for the History of Czechoslovak Jews, 4 (1991-1992), 15-32.

מחבר: 
Kuděla, Jiří
כותרת הפרסום: 
Review of the Society for the History of Czechoslovak Jews, 4 (1991-1992), 15-32.
מוציא לאור: 
Society for the History of Czechoslovak Jews
מקום פרסום: 
New York
תאריך: 
1991
שפה: 
הערות: 

בעיקר על ההגירה היהודית מגליציה לארצות צ'כיה הההיסטוריות, בוהמיה ומורביה, ובמיוחד לפראג, בשנים הראשונות למלחמת העולם הראשונה, 1914—1916.