במסתרי הסאטירה - פרקים בסאטירה העברית החדשה במאה הי"ט, ג'

מחבר: 
פרידלנדר, יהודה
כותרת: 
במסתרי הסאטירה - פרקים בסאטירה העברית החדשה במאה הי"ט, ג'
מוציא לאור: 
אוניברסיטת בר-אילן
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1994
שפה: 
הערות: 

בעיקר החלק: 'יהודה ליב מיזס, 1798—1831' (15—144): 'החסידות כבבואה של דמוניזם – על יצירתו הסאטירית של יהודה ליב מיזס' (17—47); הטקסט, מוער (49—144). כולל התייחסויות נוספות, לפי המפתח, למיזס, וכן לאישים הבאים: צבי הירש אורינשטיין [אורנשטיין], יעקב [משולם] אורנשטיין, יצחק ארטר, שלמה בובר, יעקב שמואל ביק, הרץ הומברג, מאיר לטריס, מנחם מנדל לפין, רפאל מאהלר [מהלר], ראובן מרגליות, טוביה גוטמן פדר, יוסף פרל, שלמה קלוגר, נתן רוטנשטרייך, אברהם שאנן, יהושע השל שור ושי"ר [שלמה יהודה רפפורט].