במסתרי הסאטירה - פרקים בסאטירה העברית החדשה במאה הי"ט, א'

מחבר: 
פרידלנדר, יהודה
כותרת: 
במסתרי הסאטירה - פרקים בסאטירה העברית החדשה במאה הי"ט, א'
מוציא לאור: 
אוניברסיטת בר-אילן
מקום פרסום: 
ישראל
תאריך: 
1984
שפה: 
הערות: 

בעיקר החלק הבא: 'טוביה גוטמן פדר, 1760—1817' (11—75): 'קנאה ללשון או לשון קנאות: על הסאטירה 'קול מחצצים' מאת טוביה גוטמן פדר' (13—38); הטקסט, מוער (39—75).
וכן התייחסויות נוספות, לפי המפתח, לפדר, כמו גם לבאים: יצחק ארטר, שמעון ברנפלד, אברהם מאיר הברמן, ישראל ווינלז [ויינלז], מנחם זולאי, שמחה כץ, מנחם מנדל לפין, רפאל מאהלר [מהלר], אברהם מנדל מאהר [מוהר], יהודה ליב מיזס, דב סדן, שמואל יוסף עגנון, יוסף פרל, שלמה יהודה רפפורט, יהושע השיל שור ואברהם יצחק שפרלינג.