דור שלשים – דור צנוע

מחבר: 
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן]
כותרת: 
דור שלשים – דור צנוע
פורסם ב: 
הפועל הצעיר, 2 (תרס"ח), 15 (3.6.1908), 9
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1908
הערות: 

על אבות הספרות העברית בגליציה, בעיקר נחמן קרוכמל, וכן אזכורים לצבי הירש חיות, שלמה יהודה רפפורט, יוסף פרל, מאיר לטריס, שלמה בובר, שלמה רובין, מרדכי דוד ברנדשטטר ונתן נטע סמואלי, על הדור הבא, שמעון ברנפלד, דוד ניימרק, יהושע טהון, מרדכי אהרנפרייז, ועל דור הנכדים, 'תוספאי' [יוסף באבד], שמואל יוסף עגנון, אברהם בן-יצחק, מרדכי בן-יחזקאל, צבי קרל ואליעזר מאיר ליפשיץ.