קורות עם ישרון ותולדות ספרתו, מימי גלות בבל החל עד היום הזה

מחבר: 
קסל, דוד, תרגם מגרמנית דוד רדנר
כותרת הפרסום: 
קורות עם ישרון ותולדות ספרתו, מימי גלות בבל החל עד היום הזה
מקום פרסום: 
וילנה
תאריך: 
1886
שפה: 
נושאים: 
הערות: 

תרגום הספר: Cassel David, Leitfaden für den Unterricht in der jüdischen Geschichte und Literatur :nebst einer kurzen Darstellung der biblischen Geschichte und einer Uebersicht der Geographie Palästina's ,
Berlin 1868.
כולל המדור הבא: 553-604 – 'מחלקת הששית' Sechster Abschnitt : העת החדשה, מימי האדם המעלה הרמבמ"ן עד היום הזה' – ובו הפרקים הבאים:
565—569 – 'פרק קמג: סדרים חדשים באופני המושלים בארצות הנאורות באייראפא' : בעיקר תת-הפרק השלישי, על ממלכת אוסטריה (567—568), בפרט אזכור מפעלו החינוכי של יוסף פרל (568). 569—574 – 'פרק קמד: החלפות אשר קננוהיהודים בעניני היהודים פנימה': כולל התייחסות להתפשטות החסידות, בין היתר בגליציה (573—574), אזכור הספרות האנטי-חסידית של יצחק ארטר (574). 578—582 – 'פרק קמו: החכמים אנשי השם בישראל ה"ר שלמה יהודה הכהן ראפאפארט (שי"ר), וה"ר יום טוב ליפמאן דר. צונץ': בפרט תת-הפרק השני, בעיקר על שלמה יהודה רפפורט (579—580), וכן התייחסות לנחמן קרוכמל (580). 582—588 – 'פרק קמז: ספרת העברית החדשה': כולל אזכורים לשלמה יהודה רפפורט (582), יהושע השל שור (585) וקרל אמיל פרנצוז (588). 589—591 – 'פרק קמח: כתבי העת ליהודים': כולל אזכורים של 'בכורי העתים', 'כרם חמד', בעריכת שמואל לייב גולדנברג ו'הבקר אור' (589).