Wykazy wyborców do Senatu w m. Tłuste z zaznacz...

CAHJP Code: 
CD/379.03
Original name: 

Wykazy wyborców do Senatu w m. Tłuste z zaznaczeniem wieku i zawodu.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
53
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.30, оп.1, д.340
Site collections: 

Die jüdische Gemeinde Lwów in der Amtszeit von ...

CAHJP Code: 
PL/1165.03
Original name: 

Die jüdische Gemeinde Lwów in der Amtszeit von Rabbiner Jitzchak Aron Ettinger und Zwi Hirsch Arnstein, 1870-1888:
Protokolle, ein- und ausgehende Korrespondenz mit Gemeindemitgliedern und amtlichen Regierungsstellen, offizielle Bestätigungen, Mitteilungen an Gemeindemitglieder die Vorstandswahlen und die Große Synagoge betr., Finanzberichte, Rechnungen, Nachlassangelegenheiten, Unterstützungslisten

Enth.: Bericht über die sanitären Bedingungen im "Cheder", Bestätigung der Statuten des "Tempels", Verpflichtungserklärung Rabbiner Ettingers gegenüber der Gemeinde

Original, Ms., Steindr. und Xeroxkopie

Date of item:

from: 
1870
  -  
to: 
1888
Size: 
31
Language: 
Country: 
Community: 
Site collections: 

О еврее в Бродах Израиле Фишеле, подозревающе...

CAHJP Code: 
CD/354.19
Original name: 

О еврее в Бродах Израиле Фишеле, подозревающемся в высказываниях против русских денег и проотив украинцев.

Date of item:

from: 
1915
  -  
to: 
1915
Size: 
4
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Киев, Ф.361, оп.1, д.847
Site collections: 

Постановление об аресте и содержании в тюрьме...

CAHJP Code: 
CD/354.16
Original name: 

Постановление об аресте и содержании в тюрьме во Львове еврея Мукачевского повета Хаима Вайсая.

Date of item:

from: 
1914
  -  
to: 
1914
Size: 
3
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Киев, Ф.361, оп.1, д.178
Site collections: 

Oświadczenia niektórych członków Związku Żydów ...

CAHJP Code: 
HM3/1416.40
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Oświadczenia niektórych członków Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski we Lwowie o zniżenie datków członkowskich, z powodu bezrobocia i ciężkiego stanu materjalnego. Zawierają Lista członków zalegających wkładkami ponad 6 miesięcy, który nieuprawnione w glosowaniu na walnym zgromadzeniu 17.06.1939.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1939
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
Oświadczenia niektórych członków Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski we Lwowie o zniżenie datków członkowskich, z powodu bezrobocia i ciężkiego stanu materjalnego. Zawierają Lista członków zalegających wkładkami ponad 6 miesięcy, który n
Site collections: 

Lutowiskach; Ignacemu Leibowi Schreiberowi z Dr...

CAHJP Code: 
HM3/1415.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Lutowiskach; Ignacemu Leibowi Schreiberowi z Drohobycza, rabinowi Isakowi Aronowi Ettingerowi i Izraelowi Kohen Rappaportowi ze Lwowie w innych miastach Galicji. Zawierają pozwolenie dla pelnomocnika turecko-izraelickiej gminy w Jerozolimie Rachamima Franca na składki dobroczynne w Galicji, przyznaczone na budowe przytuliska dla wdów, sierot i pielgrzymów w Jerozolimie.

Date of item:

from: 
1870
  -  
to: 
1905
Size: 
215
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.614
Site collections: 

Statistischer Ausweis der Städte in Galizien de...

CAHJP Code: 
HM3/1414.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Statistischer Ausweis der Städte in Galizien destehenden israelitischen Talmudschulen (Chajders).

Date of item:

from: 
1885
  -  
to: 
1885
Size: 
13
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.578
Site collections: 

Korespondencja w sprawach zatwierdzenia statutu...

CAHJP Code: 
HM3/1414.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach zatwierdzenia statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Jaslie. Zawierają protokoły posiedzeń Rady gminnej, dotyczących omawiania projektu statutu gminnego z wykazem nazwisk członków zarządu i rabina Herscha Jozefa Rubina.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1897
Size: 
35
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.565
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1411.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gminy żydowskiej w Husiatynie przeciw ustanowienia Pinkasa Horowitza i Bezalela Landmana rabinami w Husiatynie.

Date of item:

from: 
1889
  -  
to: 
1906
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.150
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków Gminy...

CAHJP Code: 
HM3/1411.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków Gminy żydowskiej z Gorlicy przeciw nieprawnego pobierania przez Przełożeństwo gminne zawyszonych opłat od rzezi rytualnej bydła i drobiu. Zawierają prośby Izraelickiej gminy wyznaniowej w Gorlicach o pozwolenie na pobor 50% dodatku do podatku konsumacyjnego na cele wyznaniowe i na pokrycie zaległości gminnej.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1896
Size: 
84
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.130
Site collections: