לימודי יהדות גליציה ובוקובינה: תוכנית הלימודים תשע"ט

סמסטר א

משה צ'צייק (המרכז "עד הנה") : רמ"א וחוגו: מהפכת הדפוס והיצירה הרבנית במאה ה-16

לתיאור הקורס

 ד"ר עשהאל אבלמן (מכללת הרצוג): אירופה בראי ספרותה 1500 – 1800.

לתיאור הקורס

 

סמסטר ב

 

ישראל מלכיאל (המרכז "עד הנה", אוניברסיטת תל-אביב): קבלה ושבתאות במזרח אירופה

לתיאור הקורס

ד"ר דניאל רייזר (מכללת הרצוג):  דמויות ואירועים ביהדות גליציה

לתיאור הקורס