יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

הביבליוגרפיה המוערת על יהדות גליציה ובוקובינה היא פרויקט משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל לודמר – הפרויקט הבינלאומי לחקר המורשת היהודית של גליציה ובוקובינה, אוניברסיטת חיפה.

הביבליוגרפיה מכסה כמאתיים שנות ספרות על היהדות בגליציה ובבוקובינה, היא כוללת שלל חיבורים המתייחסים, במלואם או בחלקם, להיסטוריה ולמורשת של אותן תפוצות, על קהילותיהן ועל אישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772)  ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939).   

עד עתה קובצו כבר אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, מתוך פרסומים למכביר. פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מספקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע רחב היקף על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד עתה דרך מאגרים קיימים.

    

המאגר כולל את סוגי החומרים הבאים:

א. 300 כותרים בקירוב של כתבי עת – כוללים סביב 4,000 כרכים. הכותרים שנבחרו מהווים את רוב כתבי העת המרכזיים, המכוננים, בעיקר בעברית, ביידיש ובאנגלית, שבהם חומרים על התפוצות הנדונות בתחומי ההיסטוריה היהודית, לנושאיה, והתרבות היהודית, לענפיה.       

ב. מאות קבצי מאמרים – בהם ספרי יובל לכבוד אישים ואוספי מאמרים של מחברים.

ג. מאות מונוגרפיות מחקריות בשלל נושאים.

ד. ספרי זיכרון לקהילות שנחרבו – מתעדים את תולדותיהן של כ-170 קהילות.

 

כל פריט מוזן לאתר דרך השדות הבאים:

א-ו. שדות רישום הפריט (לפי שפת הופעתו) – מחבר, כותר/ כותרת החיבור (ספר/ מאמר), מקור (במת הדפסה, במקרה של מאמר), שם ההוצאה, מקום הדפוס, שנת ההדפסה;

ז. הערות (בעברית ובאנגלית) – מתארות את זיקת הפריט ליהדות גליציה-בוקובינה, מסייעות בהכרת מבנהו ובסקירת חלקיו המתייחסים לנושא, כולל מושגים, קהילות ואישים, ותורמות מידע ביבליוגרפי על מהדורות וגרסאות נוספות, על תרגומים ועל מאמרי ביקורת על הפריט;

ח. נושא/ נושאים (באנגלית): כ-30 נושאים ראשיים שלפיהם ראוי לסווג את הפריט, בהם הקשר כללי (חיבורים המתייחסים לגליציה-בוקובינה כחלק מסקירה מקיפה יותר מבחינה גאוגרפית, החורגת  מהגבולות של תפוצה זו, של אוסטריה ושל פולין), סקירות כלליות (על תפוצה זו), ספרות יעץ וקבצי ביוגרפיות, בוקובינה (לפריטים על תפוצה זו, המועטים ביחס לפריטים הגליצאיים), ושלל תחומי מחקר ממוקדים, ובהם מעמד משפטי, קהילות ומוסדות, פוליטיקה, לאומיות (כולל ציונות), סוציאליזם, כלכלה, דמוגרפיה וסטטיסטיקה, גנאלוגיה, דת ורבנות, חסידות, השכלה וחכמת ישראל, ספרות יפה, עיתונות ודפוס, אמנות, תאטרון, מוזיקה, חינוך, יידיש, פולקלור, קראים, אנטישמיות ופרעות, היהודים וסביבתם, הגירה ותפוצה, מלחמת העולם הראשונה, ארץ ישראל, זיכרון והנצחה;  

ט. קהילה/ קהילות (בשפת הופעתו של הפריט) – ציון קהילות שממלאות בפריט מקום בולט;   

י. שפת הפריט (באנגלית)