יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

הביבליוגרפיה המוערת על יהדות גליציה ובוקובינה היא פרויקט משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל לודמר – הפרויקט הבינלאומי לחקר המורשת היהודית של גליציה ובוקובינה, אוניברסיטת חיפה.

הביבליוגרפיה מכסה כמאתיים שנות ספרות על היהדות בגליציה ובבוקובינה, היא כוללת שלל חיבורים המתייחסים, במלואם או בחלקם, להיסטוריה ולמורשת של אותן תפוצות, על קהילותיהן ועל אישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772)  ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939). 

 עד עתה קובצו כבר אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, מתוך פרסומים למכביר. פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מספקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע רחב היקף על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד עתה דרך מאגרים קיימים.  קרא עוד על מפעל הביבליוגרפיה

ראה יותר פריטים ביבליוגרפיים של מחקרים כלליים ושל קהילות גליציה ובוקובינה בקובץ pdf כאן

מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
הורוויטץ, משה משולם זכרון משה: כולל תשעה דרושים על מאמרים ומדרשים ... גם ... שני הספדים ... האחד על ... מו"ה צבי הירש אורינשטיין האבד"ק לבוב, והשני על 1888
מלצר הכהן, פייבוש הספרות העברית וסופריה בגאליציה 1888
ברנפלד, שמעון דור הולך ודור בא: מלואים למאמרי 'ארבע תקופות' שנדפס במ"ע 'המצפה' חוברת א', ג', ד', שנת 1885), מאמר ראשון 1888
ברנפלד, שמעון הרב ר' נחמן קראכמאל ומשפטיו על ישראל 1888
דמביצר, חיים נתן כלילת יופי: כולל תולדות הרבנים הגאונים אשר שמשו בכתר הרבנות בעיר לבוב [...], א 1888
ברדיצ'בסקי, מיכה יוסף ב) 'ספרי דאגדתא': על מגלת אסתר, ה"ה קבוצת מדרשים שונים [...] נאספו לאגודה אחת עם הערות ותקונים והגהות ומ"מ ופתח דבר בראש, ממני שלמ 1888
סוקולוב, נחום ר"מ הלוי עהרענרייך 1889
סוקולוב, נחום ר' משה בן יואל ארענשטיין 1889
סוקולוב, נחום ספר זכרון לסופרי ישראל החיים אתנו כיום, יאצור תולדותיהם ושמות ספריהם הכתובים בשפת עבר ונוגעים בעניני תורה וחכמת ישראל 1889
מלצר הכהן, פייבוש על ישראל וספרותו בגאליציה 1889