יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

הביבליוגרפיה המוערת על יהדות גליציה ובוקובינה היא פרויקט משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל לודמר – הפרויקט הבינלאומי לחקר המורשת היהודית של גליציה ובוקובינה, אוניברסיטת חיפה.

הביבליוגרפיה מכסה כמאתיים שנות ספרות על היהדות בגליציה ובבוקובינה, היא כוללת שלל חיבורים המתייחסים, במלואם או בחלקם, להיסטוריה ולמורשת של אותן תפוצות, על קהילותיהן ועל אישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772)  ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939). 

 עד עתה קובצו כבר אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, מתוך פרסומים למכביר. פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מספקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע רחב היקף על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד עתה דרך מאגרים קיימים.  קרא עוד על מפעל הביבליוגרפיה

ראה יותר פריטים ביבליוגרפיים של מחקרים כלליים ושל קהילות גליציה ובוקובינה בקובץ pdf כאן

מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
Cassel, David Lehrbuch der Jüdischen Geschichte und Literatur 1879
ליפא, חיים דוד אסף המזכיר: יכלכל שמות (אדרעססען) של רבנים, מגידים, מורים בבתי ספר, שליחי צבור, מחברי ספרים, אוהבי חכמת ישראל ותומכיה, עם רשימה של 1879
Hecht, Emanuel und Meyer Kayserlin Handbuch der israelitischen Geschichte von der Zeit des Bibel-Abschlusses bis zur Gegenwart, 3 ganzlich umgearbeitete Auflage 1879
רוזנסון, משה ליום הלדת: שיר ליום מלאת ששים שנה להרב החכם החוקר בקדמוניות ובודק גנזי נסתרות מו"ה צבי הירש בודק הי"ו 1879
אגרת פתוחה, מאת הק' מנחם מענדיל איילבוים במהרי"צ ז"ל מתושבי עיה"ק צפת מילידי ק"ק ליזענסק' 1879
מודלינגר, שמואל אמת קנה. בקורת על ספר מדרש לקח טוב המכונה פסיקתא זוטרתא על חמשה חומשי תורה. יסדו רבינו טוביה בר' אלעזר ז"ל. יצא לאור על פי ר' שלמה 1880
פרץ סמולנסקין? מדרש לקח טוב: המכונה פסיקתא זוטרתא, יסדו רבינו טוביה בר' אלעזר ז"ל. ספר בראשית ושמות. יצא עתה פעם ראשונה לאור על פי כתבי יד עם הער 1880
זילברבוש, דוד ישעיהו היהודים בגאליציאה 1880
Morais, Henry Samuel Nachman Krochmal 1880
אלון בכות 1880