תחת צורת: מורי מאלפני תורה, החכם המליץ המפואר מוה' משה צבי ענסר נר"ו

מחבר: 
לביץ, משה יהודה
כותרת הפרסום: 
תחת צורת: מורי מאלפני תורה, החכם המליץ המפואר מוה' משה צבי ענסר נר"ו
מקור פורסם ב: 
כוכבי יצחק, 15 (1851), 63
מקום פרסום: 
וינה
תאריך: 
1851
שפה: