Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.27
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla udzielenia biednym dzieciom bezplatnej nauki Biblii i Talmudu, "Talmud Tora" w Skole, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2930
Organizations: 
Site collections: