Israelite Record Offices in Nadworna District

Author: 
Unknown
Date: 
December 19, 1923
Original text: 

Wykaz izrael. urzędów metrykalnych w powiecie Nadworna (przedłożony województwu w Stanisławowie 19 XII 1923 r. przez Starostę Madurowicza)L. 27719/2

 1) Województwo: Stanisławów

Powiat: Nadwórna

Siedziba urzędu metrykalnego: Delatyn

Imię i nazwisko prowadzącego księgi metrykalne: Mojżesz Regenstreif

Od jak dawna prowadzi księgi? Od 6/X 1885

Czy i jakiemu zawodowi oddaje się poza prowadzeniem ksiąg metrykalnych: żadnemu  

2) Województwo: Stanisławów

Powiat: Nadwórna

Siedziba urzędu metrykalnego: ??

Imię i nazwisko prowadzącego księgi metrykalne: Leon Wiesel

Od jak dawna prowadzi księgi? Od 13/5 1899

Czy i jakiemu zawodowi oddaje się poza prowadzeniem ksiąg metrykalnych: żadnemu     

3) Województwo: Stanisławów

Powiat: Nadwórna

Siedziba urzędu metrykalnego: Nadwórna

Imię i nazwisko prowadzącego księgi metrykalne: Samuel Mazes

Od jak dawna prowadzi księgi? Od 1/7 1909

Czy i jakiemu zawodowi oddaje się poza prowadzeniem ksiąg metrykalnych: żadnemu

English translation: 

List of Israelite Record Offices in the District of Nadworna (submitted to the Voivodeship of Stanisławów on December 19, 1923 by the Starost Madurowicz) No. 27719/2 

1) Voivodeship: Stanisławów

District: Nadwórna

Residence of Record Office: Delatyn

Name and surname of the clerk running the register: Mojżesz Regenstreif

Since when has he run the register?

Since October 6, 1885

Does he have any other occupation? What occupation? None  

2) Voivodeship: Stanisławów

District: Nadwórna

Residence of Record Office: ??

Name and surname of the clerk running the register: Leon Wiesel

Since when has he run the register?

Since May 13, 1899

Does he have any other occupation? What occupation? None

 

3) Voivodeship: Stanisławów

District: Nadwórna

Residence of Record Office: Nadwórna

Name and surname of the clerk running the register: Samuel Mazes

 Since when has he run the register?

Since July 1, 1909

Does he have any other occupation? What occupation? None