Cheders in Bohorodczany, 1877 table

Document Type: 
Letter
Date: 
March 20, 1877
Archive: 
CAHJP, HM2/8994.2 - ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 146, оп. 51-в, д. 24, л. 3
Original text: 

Wciągnięte do wykazu,

Przeto włożyć do aktów.

Lwów, 9/6 1877.

                                                       Do

                                    Wysokiego c.k. Namiestnictwa!

                                                 we Lwowie

 

Sprawozdanie

c.k. Starosty w Bohorodczanach dnia 14. Czerwca 1877. l. 3578

 

w sprawie pokątnych szkól zydowskich tak zwanych chajderów 5 zał.

 

[New page] 

 

Ad 29834

Powiat Bohorodczany                                             Gmina Bohorodczany

 

Wykaz I

Znajdujących się Chajderów żydowskich w których nauka religii mojżeszowej i talmudu udzielaną bywa.

 

Uwaga

W wieku

Liczba

Utrzymanie pomocników

Nazwisko

Objętość lokalu

Ilość oddziałów na szkołęprzeznaczonych

Liczba

dziewcząt

chłopców

nauczyciela

Właściciela domu

domu

porządkowa

Stół obszerny z ławkami obok stołu

Izba sucha

Od 10u do 14tu lat

 

8

 

Leib Fleker

6

1

507

1

vv

Od 5u do 9u lat

 

16

 

Isaai Mamberg

8

1

65

2

vv

Od 4ch do 9u lat

 

 

 

 

Wolf  Feuer

6

1

98

3

 

 

 

 

 

 

[?] Weis

8

 

 

 

vv

v

5

22

1

Iosel fischler

Iosel

Fischler

5

2

93

4

Stół zwykły obok ławki

Izba wilgotna

Od 10u do 12tu lat

 

8

 

Leib Kahs [?]

Mendel Kern

6

1

12

5

Stół duży obok wysokie ławki

Izba sucha

od 5u do 9u lat

6

16

1

Salamon Nagel [?]

Chachel[?] Schneizer

6

1

100

6

V v

v

6

20

 

Iosel Woroner

8

1

78

7

V v

Od 10u do 12tu lat

 

10

 

Mojek[?] Schnerler

8

1

30

8

V v

"

 

9

 

[?] Salamon

6

1

48

9

 

Z urzędu gminnego Bohorodczany

Dnia 20. Marca 1877

 

Przy rewizyi okazały się że izba szkolna pod pozycyą 5 wykazana jest nader wilgotna przeto udzielanie nauki w tym lokalu ze względów sanitarnych zabronione zostało.

Bohorodczany 14/6 1877.

 _________________________________________________________________

[New page] 

 

Ad.29834

Powiat Bohorodczany                                                Gmina Bohorodczany

 

Wykaz II

chajderów w których prócz talmudu udzielana bywa nauka czytania i pisania po polsku i po niemiecku

Uwaga

W wieku

Liczba

Utrzymanie pomocników

Nazwisko

Objętość lokalu

Ilość oddziałów na szkołę przeznaczonych

Liczba

dziewcząt

chłopców

nauczyciela

Właściciela domu

domu

porządkowa

Izba sucha

Stół obok ławki.

 

Nauczyciel nie ma pozwolenia władz szkolnych do udzielania nauki.

 Od 9u do 12u lat

 

13

 

Juda Krautman

Leib Hanz

7

1

95

1

                       

 

Bohorodczany dnia 20. Marca 877

 

Udzielanie nauki Judzie Krautmann zakazano aż się wykaże

dekretem kwalifikacyi i pozwoleniem władz szkolnych

 

Bohorodczany 14/6 877

CAHJP Card: 
Correspondence with the district authorities re...