Sprawozdania statystyczne i wykazy uczniów szkó...

CAHJP Code: 
HM2/8892.14
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Sprawozdania statystyczne i wykazy uczniów szkół handlowych-kupieckich w miejscowościach: Biała, Lwów, Sambor i Tarnów.

Date of item:

from: 
1915
Size: 
24
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, Ф. 178, оп. 4, д.258