Korespondencja Oddziału Drohobyckiego Związku Ż...

CAHJP Code: 
HM3/1326.15
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Korespondencja Oddziału Drohobyckiego Związku Żydów uczestników walk o niepodległość Polski z Odziałem Okręgowym Związku we Lwowie w sprawach organizacyjnych i finansowych.

Date of item:

from: 
1932
Size: 
46
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.346, оп.1, д.176