Arkusze ewidencyjne z wykazami członków zarządó...

CAHJP Code: 
HM2/9133.3
Collection name: 
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Stanisławowie
Original name: 

Arkusze ewidencyjne z wykazami członków zarządów religijnych, syjonistycznych, młodzieżowych, kulturalno-oświatowych, sportowych i zawodowych stowarzyszeń żydowskich w miejscowościach: Bohorodczany, Halicz, Jezupol, Łysiec, Majdan, Stanisławów, Czernejów

Date of item:

from: 
1933
Size: 
457
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.69, оп.1, д.994c