Korespondencja z Starostwem w Horodence, dotycz...

CAHJP Code: 
HM3/1086.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Horodence, dotycząca zatwierdzenia nowego Statutu miejscowej Izraelickiej gminy wyznaniowej przez Radą gminną i mężów zaufania z rabinem.

Date of item:

from: 
1909
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15392