Duplikat Księgi metrykalnej urodzin, zaślubin i...

CAHJP Code: 
HM3/911.25
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Duplikat Księgi metrykalnej urodzin, zaślubin i zgonów Gminy wyznaniowej żydowskiej w Narajowie, 1935.

Date of item:

from: 
1935
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.701, оп.1, д.248