W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych:...

CAHJP Code: 
HM3/876.11
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych: 1. Moses Schneid, kupiec, Jabłonka, do krajów Europy Zachodniej (1929); świadectwa urodzin i kwalifikacyjne;2. Solomon Schneid, Rosulna, do Niemiec (1929); świadectwo kwalifikacyjne;3. Chaim Sparer f. Kalker, Bohorodczany, do Ameryki (1920), metryka urodzin; 4. Sara Spritzer, Bohorodczany, do Ameryki (1920), metryka urodzin; 5. Chaia Basia Schreier, Bohorodczany, do Ameryki (1920);6. Dawid Steinhart, kupiec, Porohy, do Niemiec (1925), świadectwo kwalifikacyjne; metryka urodzin;7. Jossel Stein, Sołotwina, do Ameryki (1920);8 Chana Steinhart f. Schaffer, Porohy, do Niemiec (1928); świadectwo kwalifikacyjne;

Date of item:

from: 
1920
Size: 
114
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.743,745,752,754 757,761-763