Materiały dot. długów gmin żydowskich: Tysmieni...

CAHJP Code: 
HM2/9506.1
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Tysmienica (z r.1769, budowa synagogi), Monasterzyska (z lat 1744 i 1748), Sambór (z r.1775), Jarosław (z lat 1747 i 1752), Przeworsk (z r.1758, budowa synagogi), Przeorsk (z r. 1690), Hussaków (z r. 1768)

Date of item:

from: 
1690
Size: 
51
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.50