W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych:...

CAHJP Code: 
HM3/722.08
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych: 1. Jakób Kimel z żoną Cesią Kimel, Łysiec, do Wiednia (1919,1922) i do Niemiec (1929); świadectwa urodzin i kwalifikacyjne Jakóba Kimelia;2. Gósta Kimel f. Schweitzer, Bohorodczany, do Ameryki (1920-1924); świadectwo kwalifikacyjne;3. Sabina (Solomea) Klapper, Jabłonka, do Wiednia (1922-1924); świadectwo kwalifikacyjne; paszport;4. Chaja Klapper, Bohorodczany, do Rumunii (1924), świadectwa urodzin i kwalifikacyjne;5. Natan Klarberg f. Feuer, Bohorodczany, do Ameryki (1923); świadectwo kwalifikacyjne;6. Leizer Klein, Sołotwina, do Austrii, (1920); świadectwo urodzin;7 Cecilia Klein, Dźwiniacz, do Austrii (1924-1926), metryka urodzin

Date of item:

from: 
1919
Size: 
101
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд. 336-344