W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych:...

CAHJP Code: 
HM3/722.06
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych: 1. Feiwel Kawaler, Sołotwina, do Wiednia, w sprawach rodzinnych; świadectwo kwalifikacyjne; paszport; (1920)2. Elias Korol f. Seitel, Rosulna, do Ameryki; (1921)3. Josef Wolf Karliner, Bohorodczany, do Wiednia; świadectwo kwalifikacyjne; (1924)4. Lea Katz z córką Neką, Łysiec, do Wiednia (1929);5. Jakób Dawid Kweczer f. Loker, Zarzecze, do Ameryki;6. Rebecka Köller f. Neuman, Porohy, do Niemiec; świadectwo kwalifikacyjne;7. Feiga Kellman, Bohorodczany, do Wiednia, w spawach rodzinnych; świadectwo kwalifikacyjne;8. Gerschon (Hersch) Kerrner, Bohorodczany, do Niemiec; wypis z metryki urodzin

Date of item:

from: 
1920
Size: 
97
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд. 307, 317, 319, 321-325