Dot. prośb członków gminy żydowskiej w Śniatyn...

CAHJP Code: 
HM3/720.15
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

Dot. prośb członków gminy żydowskiej w Śniatynie o obniżkę podatków na rzecz gminy.Okólnik Urządu woiewódzkiego Stanisławowskiego dot. wypłaty pensii rabinom i podrabinom.W sprawie wyborów zarządu gminy zydowskiej w Śniatynie. Wykazy cłonków komisji wyborczej i wybranych członków zarządu.W sprawie zatwierdzenia budżetu gminy żydowskiej w Zabłotowie.

Date of item:

from: 
1938
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.9, оп.1, д.134