"Sprawozdanie sytuacijne Komendy policji państw...

CAHJP Code: 
HM3/719.07
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Sprawozdanie sytuacijne Komendy policji państwowej w Stanisławowie z ruchu zawodowego, społeczno- politycznego i emigracyjnego" na terenie woj. stanisławowskiego za I kwartał 1922 r.W sprawie również o działalności partii politycznych i stowarzyszeń zydowskich w Stryju

Date of item:

from: 
1922
Size: 
18
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп. 1, д.70