Korespondencja z Namiestnictwem we Lwowie o roz...

CAHJP Code: 
HM3/590.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Namiestnictwem we Lwowie o rozpoczęciu wydawnictwa "Neue Lemberger Zeitung" (dziennika) w języku niemieckim (redaktor Emil Oplatka) od marca 1917 r. (Dołączono też numer pisma).

Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 8 3883