Budżet na r. 1907 gmin żydowskich [...] Sołotwi...

CAHJP Code: 
HM2/9509.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Budżet na r. 1907 gmin żydowskich [...] Sołotwina, Łysiec, Bohorodczany, Drohobycz [...]Sprawozdanie statystyczne o stanie gminy żydowskiej w Drohobyczu.

English name: 
Budget for the year 1907 of Jewish communities in [...] Solotvin, Lysiec, Bohorodczany, Drohobycz [...] Statistics regarding the situation of Jewish Community in Drohobycz.

Date of item:

from: 
1907
Size: 
91
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИА Украины, г. Львов. ф. 146, оп. 51, д. 984