Nizhankovitse

שם באנגלית: 
Nizhankovitse
שם באוקראינית: 
Нижанковичі
שם בפולנית: 
Niżankowice