Sondova Vishnya

שם באנגלית: 
Sondova Vishnya
שם באוקראינית: 
Судова Вишня
שם בפולנית: 
Sądowa Wisznia