Rozhnuv

שם באנגלית: 
Rozhnuv
שם באוקראינית: 
Рожнів
שם בפולנית: 
Rożnόw