Yezerna

שם באנגלית: 
Yezerna
שם בפולנית: 
Jezierna
שם ביידיש: 
אזשערנע (Ozherne)
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
מחוז מנהלי: 
Ternopil Region