Kholoyuv

שם באנגלית: 
Kholoyuv
שם באוקראינית: 
Вузлове
שם בפולנית: 
Chołojόw