Czernowitz

שם באנגלית: 
Czernowitz
שם באוקראינית: 
Chernivtsi [Чернiвцi]
שם בפולנית: 
Czernowitz
שם בגרמנית: 
Czernowitz
שם ברוסית: 
Chernovtsy [Черновцы]
אזור היסטורי-תרבותי: 
Bukovina
היסטוריה מנהלית: 

Bukovina