חברי תנועת החלוץ מקיבוץ ההכשרה על שם יוסף ויתקין

Description: 

This image is of a group of 'Hachlutz' youth movement in Solotvin who came to is Israel as part of a communial socialist group.