Request for assistance in Children's registration

Author: 
Starosty of Bohorodczany
Document Type: 
Letter
Date: 
May 14, 1926
Archive: 
CAHJP, HM2/9138.6 - ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 273, оп. 1, д. 150, л.3
Original text: 

Starostwo Bohorodczany

L:13932)2                                                                 Bohorodczany, dnia 14. maja 1926 

Do P. Kierownika Zarządu gminnego /wszystkich/

       Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego podejmuje w r.b. siłami nauczycieli szkół powszechnych spis dzieci 13 roczników. Spis taki jest niezbędny dla ustalenia liczby dzieci zmniejszonych roczników wojennych i powiększonych roczników powojennych.-      

 Może on mieć poważne znaczenie ogólno-administracyjne. Spis ma się odbyć w terminie pomiędzy 31. maja a 5 czerwca. br.     

Wskutek reskryptu Województwa z dnia 6 maja 1926. L: 749) pr a. polecam P.T. by okazał organom Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przeprowadzającym spis, potrzebną pomoc i współdziałanie w ramach obowiązujących przepisów.- Dotyczy do w szczególności zapewnienia osobom przeprowadzającym spis, asysty przedstawicieli samorządu lokalnego, oraz możliwości korzystania przez inspektorów szkolnych z  podwod*  

Starosta:Dr. Unger wr.  

 * Rodzaj wozu lub sań.

English translation: 

Starosty of Bohorodczany

L:13932)2                                                                 Bohorodczany, May 14, 1926 To Managers of all District Boards:  

This year, the Ministry of Religion and Public Enlightenment with the help of school teachers will carry out children's registration in thirteen annual classes. Such registration is necessary to establish the small number of children from the war years and the increased number after the war.  This registration will be of great administrative importance. It must be carried out from the 31st of May until the 5th of June of the current year.

       Following the order of the Voivodeship dated May 6, 1926 (L: 749) I advise P.T. to provide the Ministry of Religion and Public Enlightenment and registering staff with all the necessary help and cooperate according to the rules.  The registering functionaries should be provided with assistance of local government representatives; School inspectors should have the possibility of using a wagon.     

 Starost:

Dr. Unger wr.