The list of regional instructors, vice-instructors and registering commissars in Łysiec

Archive: 
CAHJP, HM2/9138.6 - ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 273, оп. 1, д. 150, л. 9
Original text: 

Rejon/ Region: I. Łysiec

Instruktor/ Instructor: Kostecki Bronisław

Zastępca/ Vice-instructor: Kabarawski Tadeusz  

Lp.

Miejscowość/

Place

Budynki /

Buildings

Ludność zest, statyst./ Population

Komisarz spisowy/

Registering Commissar

1 Łysiec 460/ 260 1533 Leszczyński
2 Księdzówka 6 27
3 Łysiec Stary 480 ??  
4 Dubnickie     Tokarski Teofil
5 ?    
6 Posiecz 145/ 146 757 Andrusiewicz? Marja
7 Buda ?
8 Buda ?
9 Majdan 37 212
10 Niewoczyn 256 1354 Androchowicz ?
11 Leśniczówka    
12 Romanówka    
13 Żagraje ?    
14 Iwanikówka 224 1210 ? Józef
15 Pod ?
16 Stebnik 70 424 Zaczycka Stefania?
17 Hryniówka 157 772 Arsewicz Piotr
18 Lesiówka 72? 442
1

Obszar dworski/ Manor: Iwanikówka

Posiecz

1                        7  
5 21